Jako Operator grantów „Ścieżki współpracy” pierwotnie planowaliśmy III nabór wniosków na kwiecień/maj 2020 roku, jednak z powodu pandemii zmuszeni zostaliśmy do przeniesienia konkursu na czas umożliwiający rzeczywiste planowanie projektów ponadnarodowych.

W związku z powyższym obecnie przewidywany termin konkursu to wrzesień i październik 2020 roku. Zakładany harmonogram wygląda następująco:

Nabór fiszek: ostatni tydzień sierpnia i pierwszy tydzień września
Inkubacja: od połowy września do przedostatniego tygodnia października
Nabór wniosków: cały październik

Przeniesienie konkursu jest uwarunkowane przedłużeniem czasu trwania projektu „Ścieżki współpracy”, który pierwotnie miał zakończyć się 31.05.2021 roku. Był to również ostateczny termin zakończenia projektów granatowych. Po przedłużeniu projektu „Ścieżki współpracy” maksymalny czas trwania projektów grantowych wyłonionych w III konkursie będzie wynosił około 12 miesięcy (terminem końcowym będzie prawdopodobnie grudzień 2021).

Dalsze bardziej szczegółowe informacje podamy po pomyślnym przeprowadzeniu procedury przedłużenia projektu „Ścieżki współpracy” (najbliższy miesiąc), a w dalszej perspektywie – po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju oraz w Europie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z zespołem projektu.