Poniżej prezentujemy listę wszystkich fiszek złożonych w naborze II w dn. 24.08. – 4.09.2020 r. wraz z wynikiem oceny formalnej i merytorycznej.

Gratulujemy wszystkim podmiotom, które zostały zakwalifikowane do udziału w inkubacji. W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem tutorzy. Podmioty, którym się to nie udało, zapraszamy do samodzielnego złożenia wniosku jeszcze w tym naborze w ścieżce Standard.

Jako Operator grantów „Ścieżki współpracy” pierwotnie planowaliśmy III nabór wniosków na kwiecień/maj 2020 roku, jednak z powodu pandemii zmuszeni zostaliśmy do przeniesienia konkursu na czas umożliwiający rzeczywiste planowanie projektów ponadnarodowych.

W związku z powyższym obecnie przewidywany termin konkursu to wrzesień i październik 2020 roku. Zakładany harmonogram wygląda następująco:

Nabór fiszek: ostatni tydzień sierpnia i pierwszy tydzień września
Inkubacja: od połowy września do przedostatniego tygodnia października
Nabór wniosków: cały październik

Przeniesienie konkursu jest uwarunkowane przedłużeniem czasu trwania projektu „Ścieżki współpracy”, który pierwotnie miał zakończyć się 31.05.2021 roku. Był to również ostateczny termin zakończenia projektów granatowych. Po przedłużeniu projektu „Ścieżki współpracy” maksymalny czas trwania projektów grantowych wyłonionych w III konkursie będzie wynosił około 12 miesięcy (terminem końcowym będzie prawdopodobnie grudzień 2021).

Dalsze bardziej szczegółowe informacje podamy po pomyślnym przeprowadzeniu procedury przedłużenia projektu „Ścieżki współpracy” (najbliższy miesiąc), a w dalszej perspektywie – po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju oraz w Europie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z zespołem projektu.

Szanowni Państwo, zakończona została ocena merytoryczna wniosków o grant złożonych w ramach II ogólnopolskiego naboru wniosków. Poniżej prezentujemy wyniki oceny.

Przedstawiamy listy rankingowe powstałe w wyniku oceny merytorycznej wniosków o grant. Powstały osobne listy rankingowe dla ścieżek Standard i Inkubator.

Listy rankingowe zostały zaktualizowane po przeprowadzenia procedury odwoławczej wobec Wnioskodawców, którzy w przewidziany Regulaminem sposób złożyli protest od wyniku oceny merytorycznej.

Wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, tj. otrzymały co najmniej 20 pkt, zostały skierowane do negocjacji. W niedługim czasie Wnioskodawcy objęci negocjacjami otrzymają od Operatora grantów drogą korespondencji mailowej pisma z wezwaniem do negocjacji,

W ramach II ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Ścieżki współpracy” złożono 112 wniosków o grant łącznie dla ścieżek Inkubator i Standard.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny formalnej wniosków. Trwa ocena merytoryczna.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich fiszek złożonych w naborze II w dn. 2.12.-13.12.2019 r. wraz z wynikiem oceny formalnej i merytorycznej.

Gratulujemy wszystkim podmiotom, które zostały zakwalifikowane do udziału w inkubacji. W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem tutorzy. Podmioty, którym się to nie udało, zapraszamy do samodzielnego złożenia wniosku jeszcze w tym naborze w ścieżce Standard lub do aplikacji w kolejnym naborze, który jest planowany na wiosnę tego roku.

Szanowni Państwo, zakończona została ocena merytoryczna wniosków o grant złożonych w ramach I ogólnopolskiego naboru wniosków. Poniżej prezentujemy wyniki oceny.

Przedstawiamy listy rankingowe powstałe w wyniku oceny merytorycznej wniosków o grant. Powstały osobne listy rankingowe dla ścieżek Standard i Inkubator.

Wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, tj. otrzymały co najmniej 20 pkt, zostały skierowane do negocjacji. W niedługim czasie Wnioskodawcy objęci negocjacjami otrzymają od Operatora grantów drogą korespondencji mailowej pisma z wezwaniem do negocjacji,