II seminarium w obszarze tematycznym: edukacja dorosłych – kwalifikacje zawodowe

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium tematycznym w ramach projektu „Ścieżki Współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Celem każdego z seminariów jest wymiana wiedzy i doświadczeń z realizacji projektów grantowych oraz poszukiwanie nowych wyzwań i problemów do rozwiązania w kolejnych projektach składanych w ramach partnerstw krajowych i międzynarodowych. Udział w seminarium to: możliwość […]

II seminarium w obszarze tematycznym: wsparcie pracodawców

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium tematycznym w ramach projektu „Ścieżki Współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Celem każdego z seminariów jest wymiana wiedzy i doświadczeń z realizacji projektów grantowych oraz poszukiwanie nowych wyzwań i problemów do rozwiązania w kolejnych projektach składanych w ramach partnerstw krajowych i międzynarodowych. Udział w seminarium to: możliwość […]