Webinarium: Budowanie partnerstw ponadnarodowych

Zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącego zawierania partnerstw ponadnarodowych w projektach grantowych "Ścieżki Współpracy" Program: 1. Budowanie Partnerstwa: • poszukiwanie partnerów • metody i sposoby tworzenia partnerstw • określenie celu współpracy • podział zadań i odpowiedzialności 2. Zarządzanie partnerstwem: • przepływy finansowe • sprawozdawczość • wypracowanie sposobów komunikacji pomiędzy partnerami 3. Zakres umowy o współpracy […]

Webinarium: Budowanie partnerstw ponadnarodowych

Zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącego zawierania partnerstw ponadnarodowych w projektach grantowych "Ścieżki Współpracy" Program: 1. Budowanie Partnerstwa: • poszukiwanie partnerów • metody i sposoby tworzenia partnerstw • określenie celu współpracy • podział zadań i odpowiedzialności 2. Zarządzanie partnerstwem: • przepływy finansowe • sprawozdawczość • wypracowanie sposobów komunikacji pomiędzy partnerami 3. Zakres umowy o współpracy […]