Wydarzenia – ostatnio zakończone

Webinarium: Jak przygotować wniosek o dofinansowanie grantu?

Zapraszamy do udziału w webinarium przygotowującym do opracowania wniosku o dofinansowanie grantu w naszym konkursie. Program: Z czego wynika potrzeba rozszerzenia/uzupełnienia projektu standardowego? Grupa docelowa projektu standardowego i grantu Cel realizacji grantu Rozwiązanie - wyjaśnienie, przykłady Partner ponadnarodowy i jego rola w projekcie Kamienie milowe, działania i ich efekty Budżet projektu Sesja pytań i odpowiedzi […]

Webinarium: Budowanie partnerstw ponadnarodowych

Zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącego zawierania partnerstw ponadnarodowych w projektach grantowych "Ścieżki Współpracy" Program: 1. Budowanie Partnerstwa: • poszukiwanie partnerów • metody i sposoby tworzenia partnerstw • określenie celu współpracy • podział zadań i odpowiedzialności 2. Zarządzanie partnerstwem: • przepływy finansowe • sprawozdawczość • wypracowanie sposobów komunikacji pomiędzy partnerami 3. Zakres umowy o współpracy […]