Webinarium: Jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt w ramach grantu Ścieżki Współpracy?

Opis: Celem webinarium jest przekazanie najważniejszych informacji dotyczących realizacji i rozliczania projektów w ramach grantów przyznanych w konkursie Ścieżki Współpracy. Webinarium przeznaczone dla realizatorów projektów grantowych. Link do rejestracji: https://mowes.clickmeeting.pl/jak-prawidlowo-zrealizowac-i-rozliczyc-projekt-w-ramach-grantu-sciezki-wspolpracy2/register

Konsultacje online: Jak przygotować fiszkę w konkursie Ścieżki Współpracy?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizujących projekty w ramach POWER i RPO, którzy chcieliby uzyskać grant na poszerzenie swoich działań o współpracę w partnerstwie ponadnarodowym, do zgłaszania swojego udziału w konsultacjach online na temat przygotowania wniosków do projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Konsultacje pozwolą potencjalnym grantobiorcom sprecyzować oczekiwania względem współpracy ponadnarodowej, opracować […]

Konsultacje online: Jak przygotować fiszkę w konkursie Ścieżki Współpracy?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych realizujących projekty w ramach POWER i RPO, którzy chcieliby uzyskać grant na poszerzenie swoich działań o współpracę w partnerstwie ponadnarodowym, do zgłaszania swojego udziału w konsultacjach online na temat przygotowania wniosków do projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Konsultacje pozwolą potencjalnym grantobiorcom sprecyzować oczekiwania względem współpracy ponadnarodowej, opracować […]

Webinarium: Jak pozyskać na grant na współpracę międzynarodową?

Opis: Webinarium dotyczyć będzie zasad udziału w konkursie grantowym w ramach projektu Ścieżki Współpracy. W ramach konkursu realizatorzy projektów z EFS mogą pozyskać dodatkowe środki finansowe. Podczas szkolenia przedstawione zostaną korzyści z udziału w projekcie, zasady konkursu oraz sposób aplikowania o środki. Link do rejestracji: https://mowes.clickmeeting.pl/jak-pozyskac-grant-na-wspolprace-miedzynarodowa-/register

Wsparcie szkoleniowo – konsultacyjne

Zapraszamy do skorzystania z wsparcia szkoleniowo – konsultacyjnego (on-line i telefonicznie) dotyczącego aspektów merytorycznych związanych z opracowaniem wniosku grantowego. W zależności od Państwa zapotrzebowania, wsparcie udzielane będzie indywidualnie, lub grupowo. W celu skorzystania z konsultacji prosimy o przesłanie maila z informacją oraz danymi kontaktowymi na adres mailowy: konkurs@sciezkiwspolpracy.pl Po otrzymaniu wiadomości skontaktujemy się z Państwem […]

Webinarium: Budowanie partnerstw ponadnarodowych

Zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącego zawierania partnerstw ponadnarodowych w projektach grantowych "Ścieżki Współpracy" Program: 1. Budowanie Partnerstwa: • poszukiwanie partnerów • metody i sposoby tworzenia partnerstw • określenie celu współpracy • podział zadań i odpowiedzialności 2. Zarządzanie partnerstwem: • przepływy finansowe • sprawozdawczość • wypracowanie sposobów komunikacji pomiędzy partnerami 3. Zakres umowy o współpracy […]

Webinarium: Budowanie partnerstw ponadnarodowych

Zapraszamy do udziału w webinarium dotyczącego zawierania partnerstw ponadnarodowych w projektach grantowych "Ścieżki Współpracy" Program: 1. Budowanie Partnerstwa: • poszukiwanie partnerów • metody i sposoby tworzenia partnerstw • określenie celu współpracy • podział zadań i odpowiedzialności 2. Zarządzanie partnerstwem: • przepływy finansowe • sprawozdawczość • wypracowanie sposobów komunikacji pomiędzy partnerami 3. Zakres umowy o współpracy […]

Webinarium: Jak przygotować wniosek o dofinansowanie grantu?

Zapraszamy do udziału w webinarium przygotowującym do opracowania wniosku o dofinansowanie grantu w naszym konkursie. Program: Z czego wynika potrzeba rozszerzenia/uzupełnienia projektu standardowego? Grupa docelowa projektu standardowego i grantu Cel realizacji grantu Rozwiązanie - wyjaśnienie, przykłady Partner ponadnarodowy i jego rola w projekcie Kamienie milowe, działania i ich efekty Budżet projektu Sesja pytań i odpowiedzi […]