ŚCIEŻKI WSPÓŁPRACY

to 3 letni projekt grantowy realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy. Wspiera on beneficjentów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny.

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS.

SEMINARIA SIECIUJĄCE DLA GRANTOBIORCÓW

Zapisy na seminaria tematyczne, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń z realizacji projektów grantowych oraz poszukiwanie nowych wyzwań i inspiracji na przyszłość.

ZAPISZ SIĘ!