ŚCIEŻKI WSPÓŁPRACY

to 3 letni projekt grantowy realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy. Wspiera on beneficjentów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny.

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS.

Ściągnij publikację „Katalog rozwiązań społecznych” – wypracowanych w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”