Ogłoszenie o wydłużeniu III ogólnopolskiego naboru wniosków w konkursie grantowym

realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

skierowanym do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS 

dot. Ogłoszenia o ogólnopolskim naborze fiszek i wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”  w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, informuje o wydłużeniu naboru wniosków na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej:

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR:  zostaje wydłużony do 16 listopada 2020 r.

Alokacja przewidziana na nabór 1 740 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 540 000 zł dla ścieżki INKUBATOR. Maksymalna wysokość grantu w naborze to 60 000 zł.

Nabór wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków uruchomionego na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Aktualny harmonogram konkursu:

  • Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR – 1 października 2020 r. – 16 listopada 2020 r.
  • Ocena wniosków (przewidywana) – 17 listopada 2020 r. – 18 grudnia 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników  (przewidywane) –  21 grudnia2020 r.

Dokumentacja konkursowa:

Wszystkie załączniki do Regulaminu, np. wzory fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia grantu, a także „Instrukcja wypełniania wniosku o grant” znajdują się na niniejszej stronie w zakładce „Do pobrania”.