,

Wyniki oceny merytorycznej wniosków – III ogólnopolski nabór – lista rankingowa po procedurze odwołań

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową z ostatecznymi wynikami oceny merytorycznej wniosków o grant złożonych w ramach III ogólnopolskiego naboru wniosków.

Poniższe listy powstały po przeprowadzeniu przewidzianej regulaminem procedury odwołań.

W związku z ograniczoną alokacją środków nie wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, tj. otrzymały co najmniej 20 pkt, zostały skierowane do negocjacji. Powstała lista rezerwowa wniosków ocenionych pozytywnie, które mogą zostać skierowane do negocjacji, jeśli któryś z obecnych Grantobiorców zrezygnuje z realizacji projektu albo negocjacje z którymś z Wnioskodawców z III naboru zostaną zakończone negatywnie.