,

Wyniki oceny formalnej wniosków – III ogólnopolski nabór

W ramach III ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Ścieżki współpracy” złożono 79 wniosków o grant łącznie dla ścieżek Inkubator i Standard.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny formalnej wniosków. Trwa ocena merytoryczna.

Przez najbliższy miesiąc będzie trwała ocena merytoryczna wniosków. Wyniki zostaną opublikowane między 14 a 18.12.2020.