,

Wyniki oceny merytorycznej wniosków – II ogólnopolski nabór – lista rankingowa – aktualizacja

Szanowni Państwo, zakończona została ocena merytoryczna wniosków o grant złożonych w ramach II ogólnopolskiego naboru wniosków. Poniżej prezentujemy wyniki oceny.

Przedstawiamy listy rankingowe powstałe w wyniku oceny merytorycznej wniosków o grant. Powstały osobne listy rankingowe dla ścieżek Standard i Inkubator.

Listy rankingowe zostały zaktualizowane po przeprowadzenia procedury odwoławczej wobec Wnioskodawców, którzy w przewidziany Regulaminem sposób złożyli protest od wyniku oceny merytorycznej.

Wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, tj. otrzymały co najmniej 20 pkt, zostały skierowane do negocjacji. W niedługim czasie Wnioskodawcy objęci negocjacjami otrzymają od Operatora grantów drogą korespondencji mailowej pisma z wezwaniem do negocjacji,