,

Wyniki oceny formalnej wniosków – II ogólnopolski nabór

W ramach II ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Ścieżki współpracy” złożono 112 wniosków o grant łącznie dla ścieżek Inkubator i Standard.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny formalnej wniosków. Trwa ocena merytoryczna.