,

Lista złożonych wniosków oraz status oceny formalnej

W ramach I ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Ścieżki współpracy” złożono 73 wnioski o grant łącznie dla ścieżek Inkubator i Standard.

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich złożonych wniosków wraz z aktualnym statusem oceny formalnej. Ostateczne wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane po zakończeniu procedury uzupełnień formalnych.