Informacja dot. terminu zamknięcia generatora wniosków w konkursie grantowym

realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

skierowanym do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS 

dot. Ogłoszenia o przedłużeniu naboru wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”  w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, informuje, że ze względu na fakt, że koniec naboru wniosków przypadł na dzień ustawowo wolny od pracy (tj. niedzielę 27 października), ostatnim dniem,  w którym możliwe jest składanie wniosków jest najbliższy następny dzień powszedni. W związku z tym generator pozostaje otwarty do godz. 23:59 w poniedziałek 28 października.