Spotkania informacyjne w 8 województwach w kwietniu i w maju