Wyniki pilotażowego naboru fiszek

w konkursie grantowym realizowanym w projekcie „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniki oceny fiszek nadesłanych w ramach pilotażowego naboru w konkursie „Ścieżki współpracy”.

Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w ścieżce INKUBATOR znajduje się poniżej w załączniku.