Ogłoszenie o III ogólnopolskim naborze fiszek i wniosków w konkursie grantowym

realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

skierowanym do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS 

Ogłoszenie o ogólnopolskim naborze fiszek i wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”  w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, zaprasza do składania fiszek i wniosków w naborze na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej, w następujących terminach:

Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR: 24 sierpnia 2020 r. – 4 września 2020 r.

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR: 1 października 2020 r. – 30 października 2020 r.

Alokacja przewidziana na nabór 1 740 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 540 000 zł dla ścieżki INKUBATOR. Maksymalna wysokość grantu w naborze to 60 000 zł. 

Nabór fiszek i wniosków odbędzie się za pomocą generatora wniosków, który znajduje się na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Pełny harmonogram konkursu:

  • Nabór fiszek do ścieżki  INKUBATOR – 24 sierpnia 2020 r. – 4 września 2020 r.
  • Ocena fiszek – 7 września 2020 r. – 14 września 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników naboru fiszek – 14 września 2020 r.
  • Inkubacja – 15 września 2020 r. – 25 października 2020 r.
  • Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR – 1 października 2020 r. – 30 października 2020 r.
  • Ocena wniosków (przewidywana) – 1 listopada 2020 r. –  4 grudnia 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników (przewidywane) – 7 grudnia 2020 r.

Dokumentacja konkursowa:

Wszystkie załączniki do Regulaminu, np. wzory fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia grantu, znajdują się na niniejszej stronie w zakładce „Do pobrania”.