Ogłoszenie o II ogólnopolskim naborze fiszek i wniosków w konkursie grantowym

realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

skierowanym do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS 

Ogłoszenie o ogólnopolskim naborze fiszek i wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”  w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, zaprasza do składania fiszek i wniosków w naborze na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej, w następujących terminach:

Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR: 2 grudnia 2019 r. – 13 grudnia 2019 r.

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR:  27 stycznia 2020 r. – 21 lutego  2020 r.

Alokacja przewidziana na nabór 6 000 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 3 000 000 zł dla ścieżki INKUBATOR.

Nabór fiszek i wniosków odbędzie się za pomocą generatora wniosków, który znajduje się na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Pełny harmonogram konkursu:

  • Nabór fiszek do ścieżki  INKUBATOR – 2 grudnia 2019 r. – 13 grudnia 2019 r.
  • Ocena fiszek – 16 grudnia 2019 r. – 20 grudnia 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników naboru fiszek – 20 grudnia 2019 r.
  • Inkubacja – 7 stycznia 2020 r. – 14 lutego 2020 r.
  • Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR – 27 stycznia 2020 r. – 21 lutego  2020 r.
  • Ocena wniosków (przewidywana) – 24 lutego 2020 r. – 20 marca 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników (przewidywane) –  23 marca 2020 r.

Dokumentacja konkursowa:

Wszystkie załączniki do Regulaminu, np. wzory fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia grantu, znajdują się na niniejszej stronie w zakładce „Do pobrania”.