Wyniki oceny wniosków

Edycja I konkursu wniosków o grant

pilotaż dla podmiotów z siedzibą w woj. mazowieckim

w konkursie grantowym realizowanym w projekcie „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

Szanowni Państwo,

prezentujemy wyniki oceny wniosków nadesłanych w ramach I edycji konkursu, która odbyła się w dn. 4.02.19 – 8.03.19.

Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywne i skierowane do negocjacji. W najbliższym czasie skontaktujemy się ze wszystkimi Wnioskodawcami w sprawie przeprowadzenia negocjacji.

Zestawienie znajduje się w dokumencie załączonym poniżej.