Ogłoszenie o wydłużeniu ogólnopolskiego naboru wniosków w konkursie grantowym

realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

skierowanym do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS 

dot. Ogłoszenia o ogólnopolskim naborze fiszek i wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”  w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, informuje o wydłużeniu naboru wniosków na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej:

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR zostaje wydłużony do 27 października 2019 r. 

Alokacja przewidziana na nabór 6 000 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 3 000 000 zł dla ścieżki INKUBATOR.

Nabór odbywa się za pomocą generatora wniosków, który zostanie uruchomiony na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Aktualny harmonogram konkursu:

  • Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR – 16 września 2019 r. – 27 października 2019 r.
  • Ocena wniosków (przewidywana) – 28 października 2019 r. – 25 listopada 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników (przewidywane) –  25 listopada 2019 r.

Dokumentacja konkursowa:

Wszystkie załączniki do Regulaminu, np. wzory fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia grantu, znajdują się na niniejszej stronie w zakładce „Do pobrania”.