Ogłoszenie o pilotażowym naborze w konkursie grantowym realizowanym w projekcie „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

skierowanym do podmiotów mających siedzibę w województwie mazowieckim realizujących projekty standardowe w ramach EFS 

Ogłoszenie o pilotażowym naborze w konkursie grantowym realizowanym w projekcie „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00.

Zapraszamy do składania fiszek i wniosków w naborze na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS. Dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce „do pobrania”.

UWAGA! Nabór skierowany jest wyłącznie do podmiotów mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Kolejne nabory będą skierowane do beneficjentów EFS z całej Polski.

Terminy (uwaga! nastąpiło przedłużenie terminów naborów fiszek i wniosków)

  • Nabór fiszek do ścieżki INKUBATOR – od 14 – 27 stycznia 2019 r.
  • Ocena fiszek – 28 – 30 stycznia 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników – 31 stycznia 2019 r.
  • Inkubacja – 1 lutego – 1 marca 2019 r.
  • Nabór wniosków STANDARD+INKUBATOR – 4 lutego – 8 marca 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników – nie później niż  30 kwietnia 2019 r.

Alokacja przewidziana na nabór pilotażowy to 416 750 zł dla ścieżki STANDARD oraz 833 500 zł dla ścieżki INKUBATOR.

UWAGA!

W związku z tym, że Operator projektu nie uruchomił jeszcze generatora wniosków, pilotażowy nabór fiszek i wniosków o grant odbywa się w następujący sposób:

Fiszka

1) Należy pobrać formularz fiszki – plik excel pt. FISZKA_pilotaż (umieszczony pod niniejszym Ogłoszeniem o pilotażowym naborze)

2) Należy wypełnić elektronicznie formularz (zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się po kliknięciu na pola do wypełnienia lub nagłówki poszczególnych pytań).

3) Należy wydrukować oświadczenia z pliku pdf pt. Oświadczenia_fiszka_pilotaż, podpisać je i zeskanować.

4) Komplet dokumentów, tj. wypełniony plik FISZKA_pilotaż oraz zeskanowane oświadczenia należy przesłać mailowo na adres konkurs@sciezkiwspolpracy.pl w terminie 14-27.01.2019 r.

5) Adres konkurs@sciezkiwspolpracy.pl służy jedynie do przesyłania dokumentów konkursowych (fiszka i wniosek). Wszelkie pytania należy kierować na adres kontakt@sciezkiwspolpracy.pl.

Wniosek o grant

1) Należy pobrać formularz wniosku o grant – plik excel pt. WNIOSEK O GRANT_pilotaż (umieszczony pod niniejszym Ogłoszeniem o pilotażowym naborze).

2) Należy wypełnić elektronicznie formularz wniosku (zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się po kliknięciu na pola do wypełnienia lub nagłówki poszczególnych pytań).

3) Należy pobrać formularze: budżetu do wniosku o grant – plik excel pt. Budżet_wniosek o grant_pilotaż – oraz harmonogramu do wniosku o grant – plik excel pt. Harmonogram_wniosek o grant_pilotaż (umieszczone pod niniejszym Ogłoszeniem o pilotażowym naborze).

4) Należy wypełnić elektronicznie formularze budżetu oraz harmonogramu (zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się po kliknięciu na pola do wypełnienia lub nagłówki poszczególnych pytań).

5) Należy wydrukować oświadczenia z pliku pdf  pt. Oświadczenia_wniosek o grant_pilotaż (umieszczonego pod niniejszym Ogłoszeniem o pilotażowym naborze), podpisać je i zeskanować.

6) Należy pobrać wzór listu intencyjnego – plik word pt. List intencyjny_wniosek o grant_pilotaż, wypełnić danymi swojego podmiotu oraz podmiotu partnera, przekazać partnerowi do podpisania i uzyskać skan.

6) Komplet dokumentów, tj. wypełniony plik WNIOSEK O GRANT_pilotaż, wypełniony plik Budżet_wniosek o grant_pilotaż, Harmonogram_wniosek o grant pilotaż oraz zeskanowane oświadczenia i list intencyjny należy przesłać mailowo na adres konkurs@sciezkiwspolpracy.pl w terminie 4.02.-8.03.2019 r.

7) Adres konkurs@sciezkiwspolpracy.pl służy jedynie do przesyłania dokumentów konkursowych (fiszka i wniosek). Wszelkie pytania należy kierować na adres kontakt@sciezkiwspolpracy.pl.