Katalog rozwiązań

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce publikację podsumowującą realizację projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową”. Ideą projektu było zachęcenie podmiotów mających doświadczenie w realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego do nawiązania współpracy z europejskimi partnerami i wspólnego z nimi wypracowania nowych rozwiązań społecznych. W ramach „Ścieżek”, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, udzielaliśmy pomocy w nawiązaniu partnerstw oraz – przede wszystkim – dofinansowaliśmy grantami ponad 200 międzynarodowych przedsięwzięć, które zakończyły się powstaniem innowacyjnych produktów. Są to rozwiązania z różnych obszarów tematycznych, realizowane przez różnego rodzaju podmioty – od niewielkich NGO po uniwersytety, a przede wszystkim – przyjmujące najróżniejsze formy: modele, programy edukacyjne, podręczniki, platformy cyfrowe… Wszystkie jednak łączy to, że odpowiadają na najbardziej aktualne potrzeby zdefiniowane przez samych grantobiorców oraz że do ich opracowania wykorzystane zostały wiedza i doświadczenia podmiotów z całej Europy. 

Każdy z ponad 200 zakończonych grantów  to wielki sukces. Rozpoczynając realizację projektu pod koniec 2018 roku, nie przypuszczaliśmy, że przeważająca część przedsięwzięć będzie realizowana w czasie pandemii, uniemożliwiającej niemalże międzynarodową wymianę doświadczeń. Pod znakiem zapytania stanęły nie tylko podstawowe drogi tej wymiany, czyli wizyty studyjne, ale czasem same partnerstwa, bo zagraniczne podmioty wycofywały się z uwagi na różne pandemiczne problemy. Tym większe gratulacje należą się wszystkim realizatorom grantów, którzy osiągnęli cel podążając „ścieżkami współpracy”, a podziękowania – zespołowi projektu oraz Centrum Projektów Europejskich, którzy byli na tych ścieżkach wytrwałymi i zawsze gotowymi do pomocy przewodnikami.

Mamy nadzieję, że przedstawione rozwiązania i refleksje uczestników projektu okażą się dla Państwa użyteczne w codziennej pracy i inspirujące do podejmowania inicjatyw o zasięgu międzynarodowym. 

Prezes Zarządu
Fundacja Fundusz Współpracy