Poniżej prezentujemy listę wszystkich fiszek złożonych w naborze II w dn. 2.12.-13.12.2019 r. wraz z wynikiem oceny formalnej i merytorycznej.

Gratulujemy wszystkim podmiotom, które zostały zakwalifikowane do udziału w inkubacji. W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem tutorzy. Podmioty, którym się to nie udało, zapraszamy do samodzielnego złożenia wniosku jeszcze w tym naborze w ścieżce Standard lub do aplikacji w kolejnym naborze, który jest planowany na wiosnę tego roku.

Szanowni Państwo, zakończona została ocena merytoryczna wniosków o grant złożonych w ramach I ogólnopolskiego naboru wniosków. Poniżej prezentujemy wyniki oceny.

Przedstawiamy listy rankingowe powstałe w wyniku oceny merytorycznej wniosków o grant. Powstały osobne listy rankingowe dla ścieżek Standard i Inkubator.

Wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, tj. otrzymały co najmniej 20 pkt, zostały skierowane do negocjacji. W niedługim czasie Wnioskodawcy objęci negocjacjami otrzymają od Operatora grantów drogą korespondencji mailowej pisma z wezwaniem do negocjacji,

W ramach I ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Ścieżki współpracy” złożono 73 wnioski o grant łącznie dla ścieżek Inkubator i Standard.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny formalnej wniosków. Trwa ocena merytoryczna.

W ramach I ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Ścieżki współpracy” złożono 73 wnioski o grant łącznie dla ścieżek Inkubator i Standard.

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich złożonych wniosków wraz z aktualnym statusem oceny formalnej. Ostateczne wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane po zakończeniu procedury uzupełnień formalnych.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich fiszek złożonych w naborze I w dn. 26.08. – 6.09.2019 r. wraz z wynikiem oceny merytorycznej.

Gratulujemy wszystkim podmiotom, które zostały zakwalifikowane do udziału w inkubacji. W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem tutorzy. Podmioty, którym się to nie udało, zapraszamy do samodzielnego złożenia wniosku jeszcze w tym naborze w ścieżce Standard lub do aplikacji w kolejnym naborze, który jest planowany na początek przyszłego roku.

W ramach I ogólnopolskiego naboru fiszek do ścieżki INKUBATOR projektu „Ścieżki współpracy” złożono 41 fiszek. Fiszki przeszły już ocenę formalną. Trwa ich ocena merytoryczna.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich złożonych fiszek wraz wynikami oceny formalnej.