W ramach II ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Ścieżki współpracy” złożono 112 wniosków o grant łącznie dla ścieżek Inkubator i Standard.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny formalnej wniosków. Trwa ocena merytoryczna.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich fiszek złożonych w naborze II w dn. 2.12.-13.12.2019 r. wraz z wynikiem oceny formalnej i merytorycznej.

Gratulujemy wszystkim podmiotom, które zostały zakwalifikowane do udziału w inkubacji. W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem tutorzy. Podmioty, którym się to nie udało, zapraszamy do samodzielnego złożenia wniosku jeszcze w tym naborze w ścieżce Standard lub do aplikacji w kolejnym naborze, który jest planowany na wiosnę tego roku.

Szanowni Państwo, zakończona została ocena merytoryczna wniosków o grant złożonych w ramach I ogólnopolskiego naboru wniosków. Poniżej prezentujemy wyniki oceny.

Przedstawiamy listy rankingowe powstałe w wyniku oceny merytorycznej wniosków o grant. Powstały osobne listy rankingowe dla ścieżek Standard i Inkubator.

Wszystkie wnioski, które zostały ocenione pozytywnie, tj. otrzymały co najmniej 20 pkt, zostały skierowane do negocjacji. W niedługim czasie Wnioskodawcy objęci negocjacjami otrzymają od Operatora grantów drogą korespondencji mailowej pisma z wezwaniem do negocjacji,

W ramach I ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Ścieżki współpracy” złożono 73 wnioski o grant łącznie dla ścieżek Inkubator i Standard.

Poniżej przedstawiamy ostateczne wyniki oceny formalnej wniosków. Trwa ocena merytoryczna.

W ramach I ogólnopolskiego naboru wniosków w projekcie „Ścieżki współpracy” złożono 73 wnioski o grant łącznie dla ścieżek Inkubator i Standard.

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich złożonych wniosków wraz z aktualnym statusem oceny formalnej. Ostateczne wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane po zakończeniu procedury uzupełnień formalnych.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich fiszek złożonych w naborze I w dn. 26.08. – 6.09.2019 r. wraz z wynikiem oceny merytorycznej.

Gratulujemy wszystkim podmiotom, które zostały zakwalifikowane do udziału w inkubacji. W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem tutorzy. Podmioty, którym się to nie udało, zapraszamy do samodzielnego złożenia wniosku jeszcze w tym naborze w ścieżce Standard lub do aplikacji w kolejnym naborze, który jest planowany na początek przyszłego roku.