ŚCIEŻKI WSPÓŁPRACY

to 3 letni projekt grantowy realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy. Wspiera on beneficjentów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, bez względu na program operacyjny.

Główną ideą projektu jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych dofinansowanych z EFS.

Skontaktuj się z nami!

Jakub Kamiński
Animator
tel: 602 761 156
e-mail: jkaminski@cofund.org.pl

GRANTY DO 100 tys. ZŁOTYCH!

„Ścieżki współpracy” to konkurs, w ramach którego Fundacja przyznaje granty o wartości do 100 tys. zł umożliwiające realizatorom projektów POWER i RPO dodanie do nich komponentu ponadnarodowego. Konkurs prowadzony jest w dwóch ścieżkach:

  • STANDARD – standardowa procedura konkursowa

Grantobiorcy mają świadomość co chcą zrobić i mają wybranego partnera zagranicznego. Składają wniosek o grant (max. 100 tys. zł), który jest oceniany przez ekspertów. Najlepsze projekty otrzymują dofinansowanie.

  • INKUBATOR – formuła dedykowana mniej doświadczonym we współpracy międzynarodowej podmiotom

Grantobiorcy po raz pierwszy podchodzą do działań związanych ze współpracą międzynarodową. Ich pierwszy wniosek  – fiszka projektowa, dotyczy zakwalifikowania się do programu inkubacyjnego, w trakcie którego otrzymują specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i tutora, który pomaga im określić korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej, pomaga znaleźć partnera do projektu grantowego.

DLA KOGO?

dla realizujących projekty standardowe POWER / RPO

Przez 3 lata (do 2021 r.) w ramach projektu wypracowane i wdrożone zostanie ponad 200 rozwiązań, które dzięki współpracy z partnerami z obszaru UE pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie na udoskonalenie istniejących mechanizmów (w zakresie rezultatów i produktów) oraz stworzenie nowych rozwiązań problemów z obszarów aktywizacji zawodowej, promowania włączenia społecznego i walki z dyskryminacją, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).